Nya tag

Vi tackar för allt det som har varit så här långt och ser framåt. Hembygdsgården i Jokkmokk tillhör samhällets och kommunens och traktens infrastruktur. Vi tackar för stöd från kulturförvaltningen i Jokkmokk. Kulturnämndens ordförande Claes Marcusson har genomgående stöttat oss i flera år. Vi tackar för det och tackar också alla andra som hjälpt till och stöttat på många och olika sätt.

Inför framtiden funderar vi över i vilken form vi ska gå vidare. Den kommunala Marknadsgruppen förbjöd skriftligen inför 2017 användande av uttryck som Jokkmokks Historiska marknad, Historiska marknaden i Jokkmokk etc i samband med marknadsföring av aktiviteter i Jokkmokks kommun. Kulturlivet, de kreativa, eldsjälvarna och det idé- och kulturdrivna näringslivet har att förhålla sig till verkligheten för att det ska bli något. Mångfald

Print Friendly, PDF & Email