Hembygdsområdet, hembygden och varför

Byggnaderna och kåtorna på hembygdsgården ägs av Jokkmokks Hembygdsförening. Under2012/ 2013 använde föreningen också jurister från Sveriges Hembygdsförbund för att konfirmera detta. Husen kommer från Persbacken, någon mil nedströms Luleälven, på norra sidan. Det var ett nybygge som periodvis bar två familjer, samt inneboende. På den tiden brusade älven långt ned i älvdalens botten. Fisket i älven var fantastiskt och varje sten eller vattenvirvel hade ett namn.

Kulturkurs_DSC_1955_tygifierad

Under början av 1950-talet köpte och flyttade Jokkmokks Hembygdsgille alla byggnaderna i Persbacken uppströms i avsikt att skapa ett hembygdsområde. De nedmonterade timringarna lades på älvens is för vidare transport. Kommunfullmäktige beslutade i strategisk anda upplåta ett markområde för ändamålet. Lustigt nog flöt ett av de två bostadshusen bort uppströms när isen gick. Den så kallade Bagarstugan på hembygdsgården är ett av de två bostadshusen.

Jokkmokks kommunfullmäktige agerade föredömligt positivt och dåvarande kommunalnämnden var mycket hjälpsam. Med modernt ordval satsade kommunen på en robust lokal identitet och en centrumbildning för framtiden. Runt och i hembygdsområdet fanns och finns också flyttsamiska byggnader och anordningar.

Hembygdsområdet, åsen vid sjön Dálvvadis, är den ursprungliga marknadsplatsen i Jokkmokk. Hela ytan har kraftigt arkeologiskt skydd. Här finns mer än 150 husgrunder och här låg det första kapellet. Kvarnbäcken, strax intill, är idag en uppdämd sjö: Dálvvadis. Just nedanför utloppet ligger Jokkmokks Fjällträdgård, som drivs av Ájtte museum. Vid sjöstranden finns en inspirerande konstpark.

Bilden ovan är från en av många kurser om hembygden som eldsjälarna hjälps åt att anordna.

I tillägg har hembygdsföreningen även den så kallade Skogskojan. Den ligger nedströms Kvarnbäcken, som rinner igenom Fjällträdgården, strax intill.

Hembygdsföreningen förvaltar sina byggnader på platsen sedan mer än 60 år. 2014 har styrelsen 12 medlemmar och alla medverkar aktivt även  i den Historiska marknaden.

Under 2012 har reparationer pågått, finansierade av medel från Hus med Historia via Länsstyrelsen i Norrbottens län. Lokala företag som Mattisuddens Trä, Lapplands Eltjänst och Hedins Gräv har gjort flera och inspirerande insatser. Vi lyfter på den laterala hatten! Med vetskapen att det är mer att göra.

Print Friendly, PDF & Email

Att göra saker tillsammans bygger alltid identitet och självrespekt