Samhällsentreprenörer á la KK

ElsdjälMänniskor som arbetar för ett bättre samhälle behövs. Förr talade vi om folkhemsbyggare, sociala ingenjörer och rentav eldsjälar.

Var finns funktionerna idag? I Fuzzy Front End (lurvig uppstart) eller Innopreneurship (att bygga nyskapande företagande på lysande idéer)?

I ett modernt samhälle med övervakande IT och Fractional Reserve Banking visar samhällsentreprenörerna ofta bristerna och omformar problemen till möjligheter. De ställer frågan: går det att organisera samhällets funktioner på ett smartare sätt. De toppar frågan med: kan vi dessutom må bättre och leva rikare liv och framhålla samhällsentreprenörskapet som livets salt?

Samhällsentreprenörernas lösningar och synsätt skiljer sig från det moderna samhällets inboxningar genom att vara gränsöverskridande. Utveckling skapas av människor i det utrymme vi ger dem att förändra.

Entreprenörskap handlar om att göra, att skapa något nytt. Samhällsentreprenören gör något nytt i tydligt, samhällsnyttigt syfte. Det kan handla om i stort sett vad som helst och kan organiseras i olika former som ideella föreningar, aktiebolag eller andra gemenskaper för gemensamma mål.

Samhällsentreprenörskap ifrågasätter indirekt begrepp som vinst och marknad. Ofta säger samhälls­entreprenörerna ungefär så här: ”jag skapar lön åt mig och vinst åt samhället”.

KK-stiftelsen arbetar aktivt för att stimulera samhällsentreprenörskap och samhällsentreprenörer. I en förstudie 2007 identifierade den statliga stiftelsen ett antal punkter som speciellt viktiga att främja:

  • Förståelse och insikt om värdet av att samverka privat-offentligt-ideellt
  • Kunskap om nyttan av samhällsentreprenörskap inom olika sektorer
  • Tillgång till kapital och finansiering behöver anpassas till samhällsentreprenörskap
  • Regelverk som hindrar samhällsentreprenörers gränsöverskridande verksamhet
  • Kompetensutveckling, nätverk och stöd för samhällsentreprenörskapets komplexa verksamheter som kräver kunskaper inom många områden
  • Legitimitet: att samhällsentreprenörer och eldsjälar förknippas med långsiktig tillväxt och samhällsansvar

KK-stiftelsen satsar därför på ”tre ben”:

  • Forskning om samhällsentreprenörskap och att bygga det som akademiskt område
  • Kompetensutveckling som ska utveckla samhällsentreprenörskapet
  • Etablering av begreppet samhällsentreprenörskap

Samhällsentreprenörskap som kreativ irritation

Att vara irritatör, revoltör eller utmanare skrämmer ibland. Men ofta blir det som skrämde då norm nu. Jämför Pippi Långstrump som ansågs skadlig för barnen när hon var stark flicka, annorlunda och förnekade Jante-lagen. Det nya tänkandet visar att samhällsentreprenören ofta är både en insider och en outsider – samtidigt – och genom att gå emot det oreflekterade värnandet av gällande ordning själva personifierar föreställningen om tillvaron i ständig rörelse och utveckling.

Historiska marknaden är sett så här en forskningsvänlig katalysator för kultur/idéburet samhällsentreprenörskap.

Om KK-stiftelsen

KK-stiftelsen är högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Sedan KK-stiftelsen bildades 1994 har närmare 8 miljarder kronor satsats i 2100 projekt inom kunskaps- och kompetensutveckling. Under nio år från 2009 satsar KK-stiftelsen långsiktigt omkring 120 miljoner kronor på att stärka samhälls­entreprenörskapet i Sverige och ger utrymme för personer och organisationer som tar innovativa, samhällsnyttiga initiativ.

Print Friendly, PDF & Email

Att göra saker tillsammans bygger alltid identitet och självrespekt