Varför klä upp sig?

Varför klär vi upp oss till Historiska marknaden?

Jagets och livssituationers uttryck som ingångsvärden

Människan har i alla tider funderat varför hon gör saker. Filosoferna dyker gång på gång ned i definierade begrepp och försöker få dessa att spela med varandra och förklara varför de spelar.

Människor besitter normalt friheten att skapa sin egen position i sin egen sociala och kulturella kontext. Här kommer begreppet habitusbygge in. Habitus är ett samlings­begrepp för en människas handlingspositioner; hennes planerade val. Var och en av oss väljer en stil och en sociokulturell miljö som tjänar våra egna syften.

Kulturkonsumtion ger identitet. Forskning visar att det vid våra val av konsumtion, oavsett om det gäller exponerat snask vid butikskassan eller när vi besöker Historiska Marknaden, finns en koppling mellan vad vi konsumerar och hur vi ser på oss själva. Bara det faktum att människor i tusentals år begravts med ägodelar visar hur vi fungerar och gör. Annars hade vi slutat med sådant.

Det betyder att människan är rationell. Det betyder att hon agerar på rationell grund när hon väljer att hänga på sig kniven, hatten, halsduken, storskorna eller vad det kan vara av semiotiska markörer. Hon väljer noga attribut för att passa in i det sammanhang hon aktivt väljer att delta i. Att bli välkomnad i gänget är gott för jaget. Väl välkomnad kan individualismen ges smalare uttryck.

Upplevelsen från Historiska Marknaden fastnar. Människan bär den med sig i vardagen. På kontoret i Storstaden får arbetskamraterna höra hur fantastiskt det är på Historiska Marknaden. Beskrivningen är en identitetsskapande handling påverkar på ett positivt sätt livssituationen.

Konsumtionen av sådana attribut blir en trygghet för jaget. Varumärken blir rakt av viktiga för självidentiteten. Hela livssituationen påverkas. Att köpa storskorna blir en helig rit. Snusnäsduken ger en stadigare individuell trygghet än slipsen. Att bland alla maträtter bara välja vissa gör en till en imponerande figur, med vyer och kunskap.

Vardagen kan genom valen bli ett instrument för identiteten och jaget. Omvänt signalerar den som med matt blick låter bli besluten att han eller hon avstår från att välja sin framtid.

Konceptet Historiska Marknaden ska därför skapa möjligheter till ett livsfönster, en social miljö, en mänsklig arena, där besökaren, och arrangören, kan busa runt i sitt habitusbygge.

Den som följer tanken förstår att kulturanknuten konsumtion fungerar som ett kreativt verktyg för människor som vill må gott. Efterfrågan finns där…

Därmed har allt arbete med Historiska Marknaden ingångsparametrar.

Print Friendly, PDF & Email

Att göra saker tillsammans bygger alltid identitet och självrespekt