Art som den goda extremiteten

Konst, här kallat Art, har flera ansikten och händer. Det är både ett resultat och en händelsekedja. Fenomen som ljud, bilder och/eller symboler skapar tankar hos och sänder budskap till en mottagande människa. Budskapen kan i sin tur tolkas olika av mottagarna genom att på olika sätt och med olika styrka beröra deras sinnen, intellekt, känslor eller förnuft. Tolkningen påverkas också av människans sinnesstämning, erfarenheter, kunskap, fysiska förmågor eller koncept.

Art finns i en mängd olika former. Art kan innehålla teater, musik, dans, berättande, bildkonst, skulptur etc. Ibland är uttryckssättet tydligare, som i film, musik eller litteratur. Ibland är det mer subtilt som resultatet av att Art vägs in vid beslut om landskapsdesign, utformning av bostadskvarter eller dragning av nya vägar.

Vad Art förmedlas beskrivs och tolkas av flera vetenskapliga discipliner. Inom filosofin finns estetiken. Inom ämnen som psykologi, antropologi, sociologi och andra områden tolkas och analyseras förhållandet och samspelet mellan Art och människor. Art kan i samband med sådana studier och förklaringsmodeller också inriktas på olika tidsepoker, generationer eller åldersgrupper. Art kan i många fall också användas för direkta politiska budskap eller rent kommersiella påverkansambitioner.

Under Jokkmokks historiska marknad kan art fungera som en möjlighet till möten och kommunikation mellan människor från olika kulturer (syd-, lule- och nordsamer, tornedalningar, svenskar, finnar, norrmän osv).

Ett av syftena med den Historiska marknaden är att vi idag, i nutiden, kan möta en annan tidsålder och dess annorlunda sätt att leva och se på världen. Genom olika konstuttryck kan denna känsla av att göra denna tidsresa förmedlas; till marknadsdeltagarna.

Vi kan ställa oss frågor: Hur lät det på 1600-talet? Vilka ljudmiljöer fanns på den tiden? Hur påverkade dessa de musik-och konsttraditioner som utövades här då? Hur nyttjades Art?

Genom att presentera ett brett utbud av Art kan Historiska marknaden och koncept i dess anda visa på både ”krockar” och ”sammansmältning” av de kulturer som finns och länge funnits i och omkring Jokkmokk.

Art blir som ett kitt mellan utställare, handelsmän, artister och besökare. Med en grundidé, en slags regi för hela Historiska marknaden skapas en speciell stämning och samvaro i en 1600-talsanda. Inom koncept kan andra tidsepoker eller vinklar profileras på motsvarande sätt.

Ett av syftena med att strategiskt och medvetet nyttja Art är att alla ska få plats att synas och delta. Så skapas både spontana och planerade möten mellan alla generationer och språkgrupper miljöer som stimulerar, stödjer och utvecklar just mötet mellan dem.

För arrangören eller konstnären är Art därmed hans eller hennes hand, hans eller hennes extremitet.

Arrangemang som Historiska marknaden blir med medveten Art en helhetsupplevelse med goda minnen för livet. /Nina Nordvall Vahlberg

Print Friendly, PDF & Email

Att göra saker tillsammans bygger alltid identitet och självrespekt