Program 2013

Info: Vi arbetar på programmet!

Skickaren

Till de olika programpunkterna och berättarna samlar Skickaren med sin skickarstav in människorna. På staven sitter de skramlande ringarna. Detta hedersuppdrag gavs förr till personer som åtnjöt respekt i alla läger. Exempel på en känd Skickare kan du läsa om längst ned på den här sidan.

Program

Historiska marknaden är igång måndag till onsdag, marknadsveckan. Under den därefter följande Jokkmokks marknad, första torsdag-fredag i februari månad varje år, är det dans och folkmusik i logarna fredag och lördag kväll. Välkomna till det.

Krav på marknadsbesökare

Kom till Historiska marknaden! Stanna länge! Prata med folk. Berätta historier. Lyssna på historier. Var trevlig och nyfiken! Tag med något att sitta på, ute i kylan.

Till marknaden kommer människor från alla håll. Vi eldarna möts vi.

Alla är välkomna. Du kan bidra genom att klä dig rustikt och gammaldags, gärna i skinnkläder och annat du kan komma på. Tillsammans skapar vi en miljö som i alla fall liknar 1600-talets.

En marknadsplats hade i historisk tid många roller. Handeln var den kanske minst viktiga. Först kom den genetiska insikten. Män och kvinnor träffades, gifte sig och flyttade ibland långt bort. Nyheter, kyrkgång och uppläsning av lagar var viktiga inslag liksom rätsskipning via tingsrätten och tillrest lagman. Tag fasta på detta och gör Historiska till en mötesplats mellan dig och andra människor – speciellt sådana som du inte ens vet existerar!

Alltså: Delta. Var delaktig! Gör så gott du kan. Klä dig varmt! Tänk alltid: det beror lite grand på mig själv också om Historiska marknaden blir en upplevelse!

Och, för att ändå kittla den gemensamma tankeverksamheten, ett citat från resenären Samzelius skildringar av Jokkmokks Marknad i slutet av 1800-talet, just när industrialismen tog fart:

“Jämväl kom jag att samspråka med tvenne lappar, som varit med på en af Nordenskiölds expeditioner till Grönland och därvid gjort stor nytta: Anders Pavelson Rassa och Pavel (Paava) Larsson Tuorda. Åtminstone den senare af dessa är en utmärkt skidlöpare och slog ett verkligt lappmarksrekord vid täflingen i Jokkmokk 1884, då han på 21 timmar 22 minuter (häri inberäknadt 1 1 / 2 timmes rast) tillryggalade 20,6 mil. Denne Pavel Larsson tjänstgjorde nu under tinget såsom »skickare» åt domaren, hvilket bland lapparne anses vara en förnämlig förtroendepost, ehuru det här endast gäller att söka i marknadsvimlet få fatt på parterna i de rentjufnads-, åverkans- eller jaktmål, som af rätten handläggas eller — bordläggas.”

Print Friendly, PDF & Email

Att göra saker tillsammans bygger alltid identitet och självrespekt