Vi utvecklar!

Mötet mellan människor är viktigt. Historiska marknaden som mötesplats utvecklas av oss själva. Historiska 2012 var en vändpunkt. Under marknaderna 2013 och 2014 har vi resonerat om hur vi bygger vidare en fantastisk historisk marknad. Allt byggs på samarbete. Fundera över vilka värden vi skapar och hur vi använder dem. Den här typen av resonemang är synnerligen viktiga när aktiviteter vägs med och mot varandra. Vi utvecklar oss alla genom att fundera högt vid eldarna på Historiska marknaden.

Print Friendly, PDF & Email

Att göra saker tillsammans bygger alltid identitet och självrespekt