Försäljare 2016

Välkommen att vara aktiv under marknadsdagarna! Vår gemensamma frizon!

  • Du kan visa från egna eller hyrda stånd
  • Du kan visa från en spark eller ett renskinn
  • Du kan visa på ditt alldeles egna sätt
  • Du kan visa dina och egna varor eller tjänster
  • Du kan ta upp beställningar för senare leverans

Veckan börjar med betoning på marknad  tre dagar och fortsätter med mer kultur och umgänge. Håll på hela veckan om du vill!

Du som förbrukar resurser som el osv får betala för det. Tag kontakt, fråga och berätta att du kommer. Det finns möjlighet att hyra stånd 90×180 cm med tak.

cropped-birkan.jpgBirken på bilden ovan är den uråldriga skuldsedeln i trä. Den är så omöjlig att förfalska att den blev förbjuden och aktivt bortglömd när banker fick rätt att låna ut pengar de inte har och ta betalt för det. När Englands folk hjälpte den privata Bank of England byttes alla birkar ut mot mer lätthanterliga dokument i papper. Sen skulle alla träpinnarna eldas upp. En vedpanna på slottet fylldes, tändes varpå vaktmästarna gjorde helg. Det brann så bra att elden spred sig. Det gav upphov till den stora branden i Westminster Palace and The Houses of Parliament i London 1834. Banken grundades 1694 och  förstatligades 1946. Historiska marknaden/Jokkmokks marknad hölls första gången 1605 på Kungens befallning. Men handel har bedrivits i området under många hundra år innan dess, i norr i vad vi idag ibland kallar Sverige-Finland som gällde från 1200-talet fram till att Finland blev ett ryskt område 1809 för att förklara sig sig självständigt 1917. Sverige och Finland var alltså samma land i många hundra år. Har du fått veta det i skolan om Rest-Sverige?

På hembygdsområdet finns säkra dateringar från 1540 som visar marknadsplatsens betydelse under lång tid. Där fortsätter vi att mötas i förtroende och mångfald. Vår kultur. I omgivningen finns hällmålningar.

Print Friendly, PDF & Email

Att göra saker tillsammans bygger alltid identitet och självrespekt