Tomas Cramér

Tomas Cramér studerar en karta över nordlanden
Tomas Cramér studerar en karta över nordlanden

Tomas Cramér, född 1922 i Stockholm är Sveriges främste kännare av Lappmarkens och samernas juridiska historia.

Han prisbelönades 2011 av Kungliga Gustav Adolfs Akademien för sin livsgärning och sitt omfattande engagemang för samernas rättigheter och kultur. Tjänstgjorde åtta år i Svea hovrätt och domstolar under hovrätten, samt som domare i Norrland och på Gotland, utsänd av hovrätten. Från 1954 kammaradvokatfiskal i Kammarkollegiet och t.f. kammarråd.

Från 1962 var Tomas Cramér Sveriges första Sameombudsman, SO.

Cramér var SO i 35 år, till 1997, då ämbetet upphörde.

Han drev både som SO och senare en rad viktiga rättsprocesser om samiska rättigheter.

Cramérs forskning låg till grund för de svenska samebyarnas juridiska seger i Altevatnmålet i Høyesterett i Norge 1963-1968.

Cramér drev för samebyar i Jämtland-Härjedalen, med fullmakt från praktiskt taget samtliga landets samebyar och från enskilda samer, Sveriges hittills största civilrättsliga process, Skattefjällsmålet 1966-1981.

Cramér har talat i rätten på samernas uppdrag längre än någon annan. Cramér har också drivit samerättsmål i internationella domstolar i Genève och Strasbourg. Vald till ordförande i Viktor Rydbergsällskapet.

Författare och redaktör för bland annat Samernas Vita bok i 35 volymer om samisk juridik.

Boken Tusen år i Lappmarken samlar, i lätttillgänglig form,  vad Tomas Cramérs mer än 60-åriga juridiska forskargärning om samernas och nordlandens historia visar.

Print Friendly, PDF & Email

Att göra saker tillsammans bygger alltid identitet och självrespekt