Möteselden – Mötets eld

Berättandes bästa miljö är invid elden. Här faller ögonen in i lågornas dans. Du lyssnar och drömmer dig bort. Vaknar till och säger något begåvat. Du är med!

Just detta att drömma sig bort vid elden har ett eget ord på samiska – adjagas. Det finns också en samisk musikgrupp som tagit ordet som sitt. Vet du ord för detta drömmande vid elden på andra språk ska du skicka in det via Kontakt på menyn – snart har vi en lista.

På Historiska marknaden använder vi eldarna som mötesplatser.

Röken från eldarna stiger. I gamla tider användes rökarna som antalsmått för hur mänga hushåll som fanns på en ort. Åsen vid sjön Dálvadis har femton rökar, kunde någon ha sagt. I alla fall i marknadstid.

Kanske fanns det fler! Arkeologerna har hittat minst 150 husgrunder i området i nära anslutning till marknadsområdet där du går på den knarrande snön.

Print Friendly, PDF & Email

Att göra saker tillsammans bygger alltid identitet och självrespekt