Begränsningar ger möjligheter

Historiska vintermarknaden i Jokkmokk utgår från början av 1600-talet och vad som fanns då och hur människor levde då. Så långt det är möjligt följer vi de ramarna.

Vid denna tid var Sverige (som då omfattade även nuvarande Finland mm)  i krig i Polen. Varor från norr var då värdefulla för att få in exportintäkter som i sin tur gav skatt till krigsaktiviteterna. Samtidigt skedde en teknikutveckling och människors nyfikenhet avtecknades i historieböckerna. Vid denna tid slipades glasbitar till linser i teleskop.

Den första marknaden i Jokkmokk brukar vi säga hölls 1605. Samma år förlorade Sverige ett katastrofalt slag i Salaspils, i nuvarande Lettland, under Svensk-Polska kriget. Det finns uppskattningar på att 10 000 svenska soldater dog i krig detta år. Året innan, när Karl IX fattade sitt beslut om att inrätta marknadsplatser i norr syntes Keplers supernova på himmelen. Kanske var det ett tecken som antydde att det är bättre att leva än att dö för ingenting.

Handeln var det viktiga, på flera sätt. Den var också en kraftfull parameter som fick folk att ha ordnade relationer med förtroenden som kostade pengar att bryta. Därmed fanns inte krig “på kartan”.

Birken eller birkan, skuldsedeln i trä, var omöjlig att förfalska. Den användes av alla. Året efter reglerades fordran. Genom tryck från de framväxande banksystemen kom birken över tid att ersättas av siffror på papper och laddningar i datorminnen. Fundera på det.

Så handel, kvalitet, mångfald, nyhetsförmedling och produktutveckling var några av de viktigaste parametrarna för mänsklig interaktion i norr. Detta betyder i sin tur att du som betraktare och aktör eller besökare på Historiska marknaden kan göra bedömningar av hur det rimligen borde ha varit att leva under det tidsfönster som Historiska marknaden ska beskriva.

Dåtida besökare som skrev om sina vistelser i norr framhöll att samiska kvinnor bedrev fångst och att män bedrev jakt. Ripan och annat som gick att fånga var kvinnans byte och mannens byte var sådant som gick att jaga, som rovdjuret. Renen togs tillvara gemensamt.

Ovanpå detta ska kolonialismens vingar bredas ut. Från att ha varit ett område med fri handel, mångfald, goda produkter, naturresurser och stolta människor har införande av skatter, handelshinder och tvång att skicka söner i andras krig lett till att många idag lever med en svårbehandlad insocialiserad bild av Norrland som tärande och beroende. Samtidigt vet historikerna att norra Sverige att de svenska malmfälten osv sannolikt hade tillhört Norge om svenska kungar inte kunnat använda handel med och skatteuttag  av samerna i norr som ett bevis på sin överhöghet.

Detta är de begränsningar som skapar möjligheterna för Historiska marknaden. Ta fasta på det.

Print Friendly, PDF & Email

Att göra saker tillsammans bygger alltid identitet och självrespekt