Ont om varor?

Har du som försäljare ont om varor och tvekar att komma? Andas då in och läs det här:

För 400 år sedan handlade folk ofta på kredit eller beställde till nästa år. För att kunna köpa utan att betala vid leverans användes ett system för att hantera den kredit som behövdes. Ett intrikat problem löstes på ett snillrikt sätt genom att använda birkan, du ser den på bilden. Denna tingest får du lära dig mer om av berättarna på Historiska.

För dig som försäljare är alltså uppmaningen: Visa dina varor, sälj det du kan och tag upp beställningar! Då blir det affär på ett historiskt snillrikt sätt.

Print Friendly, PDF & Email

Att göra saker tillsammans bygger alltid identitet och självrespekt