Att göra saker tillsammans bygger alltid identitet och självrespekt