Kanske går det att dansa och spela i logarna om vi fixar pengar till elräkningarna.