Kanske går det att dansa och spela i logarna marknaden 2018, om vi fixar pengar till elräkningarna.